Huisreglement 2017

1. Algemeen

1.1 De huisregels zijn van toepassing op een ieder die zich, al dan niet lid, bevindt binnen de ruimten van Jeroen Maas Sports Company, hierna te noemen JMSC. Iedere bezoeker wordt geacht deze te kennen en in acht te nemen.

1.2 Indien er sprake is van gezondheidsproblemen en / of medische omstandigheden die beperkingen opleggen aan het prestatievermogen of waarmee bij het sporten bijzondere rekening gehouden moet worden, dient dit altijd gemeld te worden aan JMSC. Met als uitzondering de patiënten van PMC Skagerrak.

1.3 Indien door gezondheidsproblemen of blessures twijfel bestaat of het gebruikelijke oefenprogramma uit kan worden gevoerd of de mogelijkheid bestaat dat dit tot verdere blessures of gezondheidsschade zou kunnen leiden, dan dient voor aanvang van de training te worden overlegd met de trainers van JMSC.

1.4 Indien een lid opmerkt dat een ander lid onwel raakt of anderszins (gezondheid)problemen lijkt te hebben dient dit onverwijld gemeld te worden aan de dichtstbijzijnde medewerk(st)er van JMSC.

1.5 Om te voldoen aan de normen voor bewaking van gezondheid en veiligheid zijn er beveiligingscamera’s geïnstalleerd in de trainingsruimten. Deze dienen ervoor de veiligheid van de leden op alle momenten te kunnen garanderen, ook wanneer in de betreffende ruimte de trainer op dat moment niet fysiek aanwezig is. De camera’s zijn zichtbaar geïnstalleerd. De door de camera’s geregistreerde beelden worden niet permanent opgeslagen, maar binnen 48 uur gewist.

1.6 Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen binnen alle ruimten van JMSC.

1.7 Kinderen onder de 16 jaar hebben zonder begeleiding of specifiek schema geen toegang tot de sportruimten.

1.8 Roken is in alle ruimten en aan de voorzijde van het pand verboden.

1.9 Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de receptie. De rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendommen daar ophalen. JMSC verplicht zich dergelijke voorwerpen tenminste 2 maanden te bewaren.

1.10 Uitsluitend personeel van JMSC is bevoegd de geluidsinstallatie, airconditioning , verwarming, lamellen of andere apparatuur die eigendom is van JMSC te bedienen.

1.11 Bij het afsluiten van een abonnement gaat u akkoord met de voorwaarde dat de technogym-key uw eigendom is en u de sleutel heeft aangeschaft.

2. Kleedruimten/sauna

2.1 Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimten (lockers) en zijn niet toegestaan in de sportruimten. Indien JMSC na sluitingstijd een afgesloten locker aantreft, zal deze worden geopend.

2.2 In de sportruimtes of in de kleedkamers mogen geen etenswaren worden meegenomen en/of genuttigd.

2.3 De kleedkamers dienen, om hygiënische redenen, met schoon of zonder schoeisel betreden te worden.

2.4 De directie JMSC is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.

2.5 Voor het betreden van de sauna’s is douchen verplicht.

2.6 Bij het gebruik maken van de sauna dient een eigen badlaken meegebracht te worden en gebruikt. Bij saunagebruik dient u uw badlaken ook onder uw voeten te plaatsen voor opvang van transpiratie- vocht.

2.7 In de sauna en kleedruimten mogen geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met

algemeen maatschappelijk aanvaardbare normen en gedrag. Hygiëne in persoon en van omgeving dient strikt in acht te worden genomen.

2.8 De sauna dient een half uur voor het sluiten van het sportcentrum verlaten te zijn.

2.9 In de sauna’s is het dragen van ondergoed of badkleding om hygiënische reden verboden.

3. Kledingvoorschriften

3.1 In de fitnessruimte is het niet toegestaan om op ander schoeisel dan sportschoenen te trainen.

3.2 Religieuze kleding is uitsluitend toegestaan indien deze het gebruik van fitnessapparatuur of groepslessen niet hinderen. Loshangende of lange gewaden zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. In verband met de hygiëne is religieuze kleding in doucheruimten en sauna’s niet toegestaan. Dragers van deze kleding zijn zelf aansprakelijk voor verwondingen of letsel veroorzaakt door deze kleding.

3.3 Sportkleding die gedragen wordt is niet aanstootgevend voor andere leden.

3.4 U wordt verzocht fris op de trainingen verschijnen en sterke lichaamsgeur te vermijden. Wij adviseren u indien nodig een deodorant te gebruiken.

4. Sportruimten

4.1 In de sportruimten is het dragen van schone sportkleding en gebruik van een eigen handdoek verplicht. Alleen sportschoenen die schoon zijn en niet afgeven mogen gedragen worden. Het gebruik van een handdoek is verplicht op de fitness toestellen, de cardio apparatuur en bij grondoefeningen tijdens groepslessen. Bent u een handdoek vergeten, dan kunt u er een lenen van JMSC, deze dient na de training in één van de wasmanden te worden gedeponeerd.

4.2 In alle sportruimten is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. U kunt deze wel gebruiken voor muziek maar niet om te bellen. Het kan een storende factor voor andere sporters zijn. Is het om een bepaalde reden noodzakelijk bereikbaar te zijn, kunt u uw telefoongesprek buiten de sportruimtes voeren.

4.3 Na het gebruik van de cardio apparatuur verzoeken wij u de apparatuur schoon en transpiratievrij achter te laten. U kunt hiervoor

gebruik maken van de door het sportcentrum beschikbaar gestelde schoonmaakspullen.

4.4 U dient de fitness apparatuur op een verantwoorde en veilige manier te gebruiken. Vraag bij twijfel instructies aan een fitness instructeur of fysiotherapeut. Een ieder is verplicht de aanwijzingen van de sportinstructeur stipt en onverwijld op te volgen. Controleer altijd het materiaal waarmee u gaat sporten. Blijf 100% geconcentreerd wanneer u sport.

4.5 Het is niet toegestaan een of meerdere apparaten bezet te houden of te reserveren.

4.6 JMSC behoudt zich het recht voor bepaalde toestellen of delen daarvan te reserveren voor specifieke doeleinden.

4.7 Losse onderdelen zoals stangen, handgrepen, gewichten, dumbells, steps, bokshandschoenen etc. dienen na gebruik op hun plaats te worden teruggelegd. Halterstangen dienen afgebouwd te worden en schijven dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geretourneerd te worden.

4.8 Voor aanvang van de volgende groep-les dient het wachtgedeelte in het voorportaal van de fitnesszaal gebruikt te worden door leden die hier aan deel willen nemen. Het is niet toegestaan te wachten op de trappen en/of de tussenverdieping i.v.m. veilige doorgang van de clubleden.

4.9 Om de lessen vlot te laten verlopen, gelieve u zich nauwgezet aan de lestijden te houden. U dient vooraf een lesreservering te maken in het daarvoor bestemde systeem.

4.10 Bij binnenkomst, na gebruik van cardio apparatuur in de fitnesszaal boven en voor betreding van de groeps-les zaal waarschuwen wij u voor op- en afstapjes.

4.11 De fitness dient een half uur voor het sluiten van het sportcentrum verlaten te zijn.

4.12 JMSC behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onacceptabel gedrag een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het desbetreffende lidmaatschapsjaar blijft verschuldigd en opeisbaar.